Privacy & cookies

I. PRIVACYVERKLARING

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze verklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door Infestos Academy B.V. Infestos Academy hecht grote waarde aan uw privacy als bezoeker van deze website. Infestos Academy verwerkt persoonsgegevens die Infestos Academy van u ontvangt dan ook in overeenstemming met de bepalingen die daarover in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen. Daarom wenst Infestos Academy u op deze manier te informeren met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer specifiek over:

 • a. De verwerkingsverantwoordelijke;
 • b. De verkrijging;
 • c. De grondslag van de verkrijging;
 • d. De omgang;
 • e. De doeleinden;
 • f. Uw rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u zich richten tot info@talentned.nl. Ditzelfde e-mailadres kunt u ook gebruiken als u een van uw rechten wenst in te roepen, zoals hieronder verder is omschreven.

Verkrijging

Infestos Academy ontvangt uw persoonsgegevens indien u Infestos Academy via het op de website aangegeven e-mailadres een bericht stuurt, of indien u telefonisch contact met Infestos Academy opneemt.

Uw persoonsgegevens worden slechts rechtstreeks van u verkregen. Infestos Academy zal uw persoonsgegevens niet direct delen met derden. Mocht de noodzaak bestaan op enig moment persoonsgegevens te delen uit hoofde van het doel waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt, dan zorgt Infestos Academy er voor dat er passende maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de integriteit daarvan te waarborgen. In geen geval zal Infestos Academy uw persoonsgegevens tegen enige vorm van vergoeding verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens zullen ook niet worden gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte.

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Infestos Academy eventueel van u kan verkrijgen zijn:

 • a. Identificatiegegevens (naam, adresgegevens);
 • b. Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres).

Daarnaast kan Infestos Academy specifieke informatie verkrijgen via het apparaat waarmee u deze website bezoekt:

 • a. Informatie van cookies (zie II. Cookieverklaring);
 • b. Locatiegegevens.

Grondslag en doel

Bovengenoemde persoonsgegevens kunnen door Infestos Academy worden verwerkt op basis van een van de volgende wettelijke gronden:

 • - U heeft daartoe uw toestemming verleend;
 • - Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen Infestos Academy en u;
 • - Verwerking is noodzakelijk voor Infestos Academy om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Infestos Academy van toepassing zijn.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zodat Infestos Academy kan reageren op door u gestelde vragen of door u geplaatste opmerkingen via e-mail of telefoon.

Uw rechten

Deze privacyverklaring is bedoeld om u zo volledig mogelijk te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens door Infestos Academy. Mochten er toch vragen zijn, of mocht u opmerkingen hebben omtrent deze privacyverklaring, dan kunt u uw bericht sturen aan info@talentned.nl

Ditzelfde e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw rechten uit te oefenen. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • - Het recht van inzage
 • U kunt Infestos Academy verzoeken om u inzage te verschaffen in de persoonsgegevens die Infestos Academy van u verwerkt.
 • - Het recht op rectificatie
 • U kunt Infestos Academy verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • - Het recht op gegevenswissing (vergetelheid)
 • U kunt Infestos Academy verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • - Het recht op beperking van de verwerking
 • U kunt Infestos Academy verzoeken om minder van uw persoonsgegevens te verwerken.
 • - Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • U kunt Infestos Academy verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde.
 • - Het recht op het maken van bezwaar
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infestos Academy.
 • - Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming
 • U kunt Infestos Academy verzoeken niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

Ter controle van een verzoek kan Infestos Academy u vragen uw identiteit kenbaar te maken, aangezien verzoeken alleen kunnen worden gedaan met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens.

Indien u een klacht heeft over de omgang van Infestos Academy met uw persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Infestos Academy bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verkregen.

Het kan voorkomen dat Infestos Academy een wettelijke bewaarplicht heeft, in dat geval zullen uw persoonsgegevens wellicht langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van verkrijging.

Wijzigingen

Infestos Academy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. In het geval van wijzigingen, vervangt de nieuwe versie de vorige versie, en wordt deze automatisch van kracht. Het is derhalve aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

II. COOKIEVERKLARING

Inleiding

Op het apparaat waarmee u een website bezoekt, kunnen cookies worden opgeslagen. Cookies zijn tekstbestanden met daarin een klein stukje informatie. Cookies worden onder andere gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.

Cookies

A. Functionele cookies. Op deze website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies worden geplaatst om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld met betrekking tot het land waar vandaan u de website bezoekt, uw taalkeuze en het wel of niet accepteren van cookies. Functionele cookies worden gebruikt om uw bezoek aan en het gebruik van deze website voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

B. Analytische cookies. Via Google Analytics wordt ook gebruik gemaakt van analytische cookies. Deze verzamelen anonieme informatie over u als bezoeker over de manier waarop u de website gebruikt. Zo kan Infestos Academy bekijken via welk kanaal u op deze website terecht komt, hoe u gebruik maakt van deze website en wat de bezoekersaantallen zijn. Op deze manier krijgt Infestos Academy een beter beeld van het gebruik van deze website. Om uw persoonsgegevens te beschermen is met Google Analytics een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten. Daarnaast is het laatste gedeelte van uw IP-adres onzichtbaar gemaakt. Ook maakt Infestos Academy geen gebruik van de optie tot het delen van gegevens en maakt Infestos Academy eveneens geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Voor beide bovenstaande soorten cookies is niet vereist dat Infestos Academy uw toestemming vraagt, aangezien deze minimale consequenties kunnen hebben voor uw privacy.

Verwijderen

Er zijn cookies die zichzelf verwijderen bij het afsluiten van de webbrowser, zoals sessiecookies. Er zijn ook cookies die actief blijven totdat deze in de tijd verlopen of totdat deze worden verwijderd. Het verwijderen van cookies kunt u zelf doen via uw webbrowser. Het hangt af van de webbrowser die u gebruikt hoe u de cookies kunt verwijderen. Voor een uitleg hieromtrent kunt u terecht op de website van de Nederlandse Consumentenbond.