Veilige Omgeving

TalentNED wil aan sporters en medewerkers een veilige (sport)omgeving bieden. Daar horen afspraken bij, voorzorgsmaatregelen en kennis van grensoverschrijdend gedrag. In het jaarprogramma is daarom tijd gepland om stil te staan bij de gedragsregels voor de sport en wat er kan gebeuren als het fout gaat. Daar heb je niet alleen wat aan bij TalentNED, maar overal in de sport en daarbuiten.

GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG

We willen het niet en toch komt het best vaak voor, helaas ook in de sport: grensoverschrijdend gedrag. Bij TalentNED vinden we daarom ook dat sporters en medewerkers er iets van af moet weten om risico's te kunnen herkennen en problemen te voorkomen. Dat is belangrijk voor jezelf maar ook voor een ander. Want zelfs een klein incident kan grote gevolgen hebben, groter dan dat jij misschien denkt.

WIL JE IETS BESPREKEN?

Wanneer je zelf iets meemaakt of je maakt je zorgen om een ander, dan is het fijn om te praten met iemand die er veel over weet. Dat is de vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon luistert naar je vraag of verhaal en denkt met je mee. Misschien wil je dat bepaald gedrag stopt en weet je niet hoe je dat moet aanpakken. Het kan zelfs zijn dat je een klacht tegen iemand wilt indienen. Hoe dat werkt en wat daarbij komt kijken weet de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er trouwens ook voor iemand die ergens van beschuldigd wordt.

Vaak kan je na één of een paar gesprekken zelf wel verder. Het kan soms ook nodig zijn om een andere expert, politie of bijvoorbeeld een arts in te schakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou!

De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van TalentNED. Hoewel ze af en toe over de vloer komen, zijn ze onafhankelijk. Vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en volgens de beroepsregels die voor hen gelden in de samenleving en in de sport.

VERTROUWENSPERSONEN

De vertrouwenspersonen voor TalentNED zijn Heidi Penterman en Roel Petter. Beiden hebben veel ervaring als vertrouwenspersoon in de sport. Ze zullen persoonlijk kennis komen maken (of hebben dan al gedaan), maar daar hoef je niet op te wachten.

Ze zijn nu al per email of telefonisch bereikbaar. Als je belt kan het natuurlijk zijn dat je hun voicemail treft. Spreek dan gerust in of stuur een appje! Voor sporters en medewerkers van TalentNED zijn hun diensten gratis.

Heidi Penterman Roel Petter Vertrouwenspersonen TalentNED

CONTACTGEGEVENS

  • Heidi Penterman
  • 06-53914311
  • heidi@naarnieuwehoogte.nl
  • Roel Petter
  • 06-40247036
  • roelpetter@gmail.com